Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Adatvédelmi politika

 

(Please scroll down for the English version)

 

Adatvédelmi irányelvek Teamtailor alkalmazásával történő toborzáshoz

A toborzás menedzselésével és a toborzási folyamat egyszerűsítésével összefüggő szolgáltatásokat (a "Szolgáltatás") a(z) Semcon Hungary ("Adatkezelő", "mi" stb.) nevében a Teamtailor végzi. Fontos, hogy a Szolgáltatást igénybevevő személyek ("Felhasználók") biztonságban érezzék magukat, és ismerjék, hogy a toborzási folyamatban a Felhasználók személyes adatait hogyan használjuk fel. Arra törekszünk, hogy a személyes adatok védelmét a legmagasabb színvonalon biztosítsuk. A Felhasználók személyes adatainak a feldolgozása, kezelése, felhasználása és védelme az Adatvédelmi irányelveknek ("Adatvédelmi irányelvek") megfelelően történik.

 

1. Általános rész

A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében mi vagyunk az Adatkezelők. A toborzási folyamat menedzselése és megkönnyítése érdekében van szükség a Felhasználók személyes adatainak a feldolgozására.

 

2. Személyes adatok gyűjtése

Mi vagyunk a felelősek azoknak a személyes adatoknak a feldolgozásáért, amelyeket a Felhasználók a Szolgáltatás igénybevétele érdekében nyújtanak, és azokért a személyes adatokért, amelyeket a Szolgáltatás érdekében más módon szereztünk meg.

Mikor és hogyan történik az adatgyűjtés 
Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat a Felhasználóktól kapjuk akkor, amikor a Felhasználók;

·        a Szolgáltatáson keresztül vagy egyéb más módon pályázatot nyújtanak be, személyes adatokat közölnek önmagukról személyesen vagy harmadik félen keresztül, például Facebook vagy Linkedln közvetítésével; vagy

·        amikor a Szolgáltatáson keresztül kapcsolatba lépnek munkatársainkkal, és személyes adatokat közölnek önmagukról személyesen vagy harmadik félen keresztül, például Facebook vagy Linkedln közvetítésével;

·        vagy csevegés közben (amelyet a Szolgáltatást használó weboldal nyújt) azonosítható adatokat, vagy a pályázati eljárás szempontjából releváns adatokat közölnek.

Gyűjtünk adatokat harmadik féltől is, ilyen például a Facebook vagy a Linkedln, vagy más nyilvánosan hozzáférhető forrásból. Ezt "Forrásfeldolgozás"-nak nevezzük, és ezt vagy a munkatársaink végzik manuálisan, vagy a Szolgáltatás automatikusan.

Néhány esetben munkatársaink is tehetnek javaslatot potenciális jelentkezőkre. Ekkor az érintett munkatársak szolgáltatnak személyes adatokat a potenciális jelentkezőkről. Ezekben az esetekben az Adatvédelmi irányelvek értelmében a potenciális jelentkezőt tekintjük Felhasználónak, és őt az adatfeldolgozásról tájékoztatjuk.

A gyűjtött és feldolgozott személyes adatok típusai 
A Szolgáltatás igénybevétele során gyűjthető adatok olyan személyes adatok, amelyek természetes személyek azonosítására alkalmasak: név. e-mail, kép és videó, Facebook vagy Linkedln-fiókból megszerezhető információk, a toborzás során feltett kérdésekre adott válaszok, címek, iskolai végzettség vagy olyan más információ, amelyet a Felhasználó vagy mások szolgáltattak a Szolgáltatás igénybevétele során. Csak a toborzási folyamat szempontjából releváns adatokat lehet gyűjteni és feldolgozni.

A feldolgozás célja és jogszerűsége 
A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának a célja a toborzás menedzselése. A személyes adatok jogszerűségének a biztosítása a toborzás egyszerűsítése és elősegítése miatt alapvető érdekünk.

Összefoglaló elemzés vagy piackutatás céljából feldogozott személyes adatok mindig névtelenek. Ezek a személyes adatok nem használhatók fel Felhasználók beazonosítására. Ezért ezek az adatok nem tekintendők személyes adatnak.

Az érintett hozzájárulása 
A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait toborzás céljából feldolgozza. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltatáson keresztül szerezzék meg, amikor a Felhasználó;

·        pályázatot nyújt be a Szolgáltatáson keresztül, és személyes adatokat közöl önmagáról személyesen vagy harmadik félen keresztül, például Facebook vagy Linkedln közvetítésével; és az Adatkezelő továbi információk megszerzése érdekében igénybe vehet külső forrást; vagy

·        amikor a Szolgáltatás igénybevétele során kapcsolatba kerülnek az Adatkezelő toborzást végző osztályával, és a Felhasználó személyes adatokat közöl önmagáról személyesen vagy harmadik félen keresztül, például Facebook vagy Linkedln közvetítésével;

A Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő nyilvánosan hozzáférhető információkat gyűjtsön a Felhasználóról, és azokat a toborzás céljára megszerkessze.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a fenti a) és b) pont szerint összegyűjtött személyes adatait az alábbi fejezetekkel összhangban dolgozzák fel - Tárolás és átadás, Mennyi ideig tart a személyes adatok feldolgozása.

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a 9. pontban felsorolt elérési lehetőségek útján kell kapcsolatba lépnie az Adatkezelővel. Ez a jog azonban azt jelenti, hogy a Felhasználó nem pályázhat meg egy konkrét állást, és nem veheti igénybe a Szolgáltatást.

Tárolás és átadás 
A Szolgáltatáson keresztül gyűjtött személyes adatok tárolása és feldolgozása az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen belül történik; vagy olyan harmadik országban, amely az Európai Unió szerint megfelelő védelmet biztosít, vagy olyan beszállítók végzik az adatfeldolgozást, amelyek a harmadik országokba történő utalásokra vonatkozó előírásoknak teljesen megfelelő kötelező érvényű megállapodást kötöttek (Adatvédelmi pajzs), vagy akik az érintettek - akinek az adatai átadásra kerülnek - jogait megfelelően védeni tudják. A megfelelő biztosítékra vonatkozó dokumentáció megszerzése érdekében lépjen kapcsolatba velünk a 10. pontban felsorolt elérhetőségeken.

Mennyi ideig tart a személyes adatok feldolgozása 
Ha a Felhasználó nem emel írásban kifogást személyes adatainak feldolgozása ellen, a személyes adatokat addig tároljuk és dolgozzuk fel, amíg azt a fent megállapított célok függvényében szükségesnek tartjuk. Megjegyezzük, hogy a pályázó (Felhasználó) szóba jöhet későbbi toborzások alkalmával is, és ezért a Felhasználó személyes adatait addig tároljuk, amíg későbbi toborzások szempontjából még figyelembe vehetőnek tartjuk. Ha Ön mint Felhasználó nem kívánja, hogy a személyes adatait ebből a célból továbbra is feldolgozzuk (későbbi toborzás), vegye fel velünk a kapcsolatot a 10. bekezdésben megadott elérhetőségek segítségével.

 

3. Felhasználók jogai

A Felhasználóknak joguk van információt kérni az általunk feldolgozott személyes adataikról, forduljanak hozzánnk írásban a 10. bekezdésben megadott elérhetőségek segítségével. A Felhasználóknak joguk van ahhoz, hogy a feldolgozott személyes adataikat egy (1) példányban térítés mentesen megkapják. Ha további példányt is igényelnek, az Adatkezelőnek joga van az adminisztratív költségek figyelembevételével ésszerű díjat felszámítani.

A Felhasználóknak joguk van, ha ez szükséges, pontatlan személyes adataiknak a helyesbítését kérni, adjanak be írásbeli kérelmet a 10. bekezdésben megadott elérhetőségeken.

A Felhasználónak joga van a feldolgozás törlését vagy korlátozását kérni, és joga van meghatározott körülmények esetén jogos érdekeire tekintettel a feldolgozással szemben kifogást emelni.

A Felhasználónak joga van a Felhasználó által az Adatkezelőnek adott, az adatfeldolgozásra vonatkozó beleegyezését visszavonni. Ez a jog azonban azt jelenti, hogy a Felhasználó nem pályázhat meg egy konkrét állást, és nem veheti igénybe a Szolgáltatást.

A Felhasználónak joga van, meghatározott kötülmények között, adatai hordozhatóságához, ez azt jelenti, hogy joga van az adatai megkapni, és azokat egy másik adatkezelőhöz átvinni, feltéve, hogy ez nem sérti mások jogait és szabadságát.

A Felhasználónak joga van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a felettes hatósághoz panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak a feldolgozása sérti a magánélethez való jogot.

 

4. Biztonság

A feddhetetlenséget prioritásként kezeljük, ezért a Felhasználók személyes adatait a legnagyobb gondossággal kezeljük. Minden ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a Felhasználók és mások személyes adatainak a feldolgozása biztonságos legyen, összhangban az Adatvédelmi irányelvekkel és a GDPR-rendelettel.

Ugyanakkor az interneten és a mobilhálózaton keresztül történő információátvitel nem kockázatmentes, ezért az adatok íly módon történő átvitele az átvitelt végző személy személyes felelőssége. Fontos, hogy a Felhasználók is felelősséget vállaljanak adataik védelméért. A bejelentkezési adatok titokban tartása a Felhasználók felelőssége.


5. Személyes adatok harmadik félnek történő továbbítása

A Felhasználók személyes adatait harmadik félnek nem adjuk el és nem adjuk át.

A Szolgáltatás érdekében a Felhasználók személyes adatait átadhatjuk;

·        Adatfeldolgozóként vagy Alfeldolgozóként dolgozó vállakozóknak és alvállakozóknak, akik a mi uatsításaink alapján nyújtják a Szolgáltatást;

·        hatóságoknak és jogi tanácsadóknak bűncselekmény vagy nem megfelelő magatartás esetén; és

·        hatóságoknak, jogi tanácsadóknak és más szerveknek, ha törvény vagy hatóságok rendelkezése erre kötelez bennünket.

Felhasználók személyes adatait csak megbízható harmadik félnek adjuk át. Partnereink kiválasztása nagy gondossággal történik, mert biztosítani akarjuk, hogy a Felhasználók személyes adatainak a feldolgozása a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelőn történjék. A személyes adatok feldolgozását végző cégek, akikkel mi együttműködünk, a következő kategóriákban tartoznak: Teamtailor, akik a Szolgáltatást nyújtják, kiszolgáló és üzemeltetést végző cégek, e-mail szolgáltatást nyújtó cégek, videofeldolgozó cégek, információ-szolgáltatással foglalkozó cégek, elemzéseket végző cégek és más cégek, akik a Szolgáltatás nyújtásában vesznek részt.

 

6. Összesített adatok (nem azonosítható személyes adatok)

Összesített adatokat harmadik felekkel is megoszthatunk. Ezekben az esetekben az összesített adatokat a Szolgáltatáson keresztül szerzett információk alapján állítják össze, ezek lehetnek statisztikák az internethasználatról vagy a Szolgáltatás igénybevételének földrajzi megoszlásáról. Az összesített adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyekkel egyéneket lehetne beazonosítani, és így nem számítanak személyes adatnak.

7. Sütik

Amikor a Felhasználók igénybe veszik a Szolgáltatást, a használatra vonatkozó információkat sütikben tárolják. A sütik passzív szövegfájlok, amelyek a Szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó eszközén - számítógép, mobiltelefon vagy tablet - az internet böngészőben tárolódnak el. Sütiket használunk, hogy a Szolgáltatás igénybevétele a Felhasználók számára jobb legyen, információt gyűjtünk, például statisztikát a Szolgáltatás igénybevételéről. Ez a Szolgáltatás biztonságának, fenntartásának és fejlesztésének az érdekében történik. A sütik által összegyűjtött információk esetenként személyes addatok is lehetnek, de ezekben az esetekben ezt a Sütikre vonatkozó irányelvek.

szabályozzák. A Felhasználók az eszközeik helyi beállításának a módosításával a sütik használatát bármikor letilthatják. Sütik letiltása befolyásolhatja a Szolgáltatás igénybevételét, például a Szolgáltatás egyes funkciói nem működnek.

 

8. Módosítások 

Jogunk van az Adatvédelmi irányelveket bármikor módosítani vagy kiegészíteni. Az Adatvédelmi irányelvek legfrisseb verziója mindig elérhető a Szolgáltatáson keresztül. Egy új verzió akkor tekinthető a Felhasználók szempontjából kihirdetettnek, ha a Felhasználót vagy e-mailben tájékoztatták az új verzióról (a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználó által megadott e-mail címen) vagy a Felhasználót más módon értesítették az új Adatvédelmi irányelvekről.

 

9. Elérhetőségek

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekben, vagy más információkért és más ügyekben fordulhat hozzánk az alább megadott címeken; Semcon Hungary lenke.nagy@semcon.com

 

------------------------------------------

 

Privacy policy for recruitment using Teamtailor

The service for handling recruitments and simplifying the hiring process (the "Service") is powered by Teamtailor on behalf of Semcon Hungary ("Controller" “we” “us” etc.). It is important that the persons using the Service ("Users”) feel safe with, and are informed about, how we handle User's personal data in the recruitment process. We strive to maintain the highest possible standard regarding the protection of personal data. We process, manage, use, and protect User's Personal Data in accordance with this Privacy Policy ("Privacy Policy").

1. General

We are the controller in accordance with current privacy legislations. The Users’ personal data is processed with the purpose of managing and facilitating recruitment of employees to our business.

2. Collection of personal data

We are responsible for the processing of the personal data that the Users contributes to the Service, or for the personal data that we in other ways collects with regards to the Service.

When and how we collect personal data
We collect personal data about Users from Users when Users;

  • make an application through the Service or otherwise, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source such as Facebook or LinkedIn; and
  • use the Service to connect with our staff, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source such as Facebook or LinkedIn.
  • provides identifiable data in the chat (provided through the website that uses the Service) and such data is of relevance to the application procedure;

We collect data from third parties, such as Facebook, Linkedin and through other public sources. This is referred to as “Sourcing” and be manually performed by our employees or automatically in the Service.

In some cases, existing employees can make recommendations about potential applicants. Such employees will add personal data about such potential applicants. In the cases where this is made, the potential applicant is considered a User in the context of this Privacy Policy and will be informed about the processing.

The types of personal data collected and processed
The categories of personal data that can be collected through the Service can be used to identify natural persons from names, e-mails, pictures and videos, information from Facebook and LinkedIn-accounts, answers to questions asked through the recruiting, titles, education and other information that the User or others have provided through the Service. Only data that is relevant for the recruitment process is collected and processed.

Purpose and lawfulness of processing
The purpose of the collecting and processing of personal data is to manage recruiting. The lawfulness of the processing of personal data is our legitimate interest to simplify and facilitate recruitment.

Personal data that is processed with the purpose of aggregated analysis or market research is always made unidentifiable. Such personal data cannot be used to identify a certain User. Thus, such data is not considered personal data.

The consent of the data subject
The User consents to the processing of its personal data with the purpose of Controller’s handling recruiting. The User consents that personal data is collected through the Service, when Users;

  • make an application through the Service, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source as Facebook or LinkedIn, and that Controller may use external sourcing-tools to add additional information; and
  • when they use the Service to connect to Controller’s recruitment department, adding personal data about themselves either personally or by using a third-party source such as Facebook or LinkedIn.

The User also consents to the Controller collecting publically available information about the User and compiles them for use in recruitment purposes.

The User consents to the personal data being collected in accordance with the above a) and b) will be processed according to the below sections Storage and transfer and How long the personal data will be processed.

The User has the right to withdraw his or her consent at any time, by contacting Controller using the contact details listed under 9. Using this right may however, mean that the User can not apply for a specific job or otherwise use the Service.

Storage and transfers
The personal data collected through the Service is stored and processed inside the EU/EEA, such third country that is considered by the European Commission to have an adequate level of protection, or processed by such suppliers that have entered into such binding agreements that fully complies with the lawfulness of third country transfers (as Privacy Shield) or to other supplies where the adequate safeguards are in order to protect the rights of the data subjects whose data is transferred. To obtain documentation regarding such adequate safeguards, contact us using the Contact details listed in 10.

How long the personal data will be processed
If a User does not object, in writing, to the processing of their personal data, the personal data will be stored and processed by us as long as we deem it necessary with regards to the purposes stated above. Note that an applicant (User) may be interesting for future recruitment and for this purpose we may store Users’ Personal Data until they are no longer of value as potential recruitments. If you as a User wish not to have your Personal Data processed for this purpose (future recruitment) please contact us using the contact details in paragraph 10.

3. Users’ rights

Users have the right to request information about the personal data that is processed by us, by notifying in writing, us using the contact details below under paragraph 10 below. Users have the right to one (1) copy of the processed personal data which belongs to them without any charge. For further demanded copies, Controller has a right to charge a reasonable fee on the basis of the administrative costs for such demand.

Users have the right to, if necessary, rectification of inaccurate personal data concerning that User, via a written request, using the contact details in paragraph 10 below.

The User has the right to demand deletion or restriction of processing, and the right to object to processing based on legitimate interest under certain circumstances.

The User has the right to revoke any consent to processing that has been given by the User to Controller. Using this right may however, mean that the User can not apply for a specific job or otherwise use the Service.

The User has under certain circumstances a right to data portability, which means a right to get the personal data and transfer these to another controller as long as this does not negatively affect the rights and freedoms of others.

User has the right to lodge a complaint to the supervisory authority regarding the processing of personal data relating to him or her, if the User considers that the processing of personal data infringes the legal framework of privacy law.

4. Security

We prioritize the personal integrity and therefore works actively so that the personal data of the Users are processed with utmost care. We take the measures that can be reasonably expected to the make sure that the personal data of Users and others are processed safely and in accordance to this Privacy Policy and the GDPR-regulation.

However, transfers of information over the internet and mobile networks can never occur without any risk, so all transfers are made on the own risk of the person transferring the data. It is important that Users also take responsibility to ensure that their data is protected. It is the responsibility of the User that their login information is kept secret.

5. Transfer of personal data to third party

We will not sell or otherwise transfer Users’ personal data to third parties.

We may transfer Users’ Personal Data to;

  • our contractors and sub-contractors, acting as our Processors and Sub-Processors in accordance with our instructions, for the provision of the Service;
  • authorities or legal advisors in case criminal or improper behaviour is suspected; and
  • authorities, legal advisors or other actors, if required by us according to law or authority’s injunction.

We will only transfer Users’ personal data to third parties that we have confidence in. We carefully choose partners to ensure that the User’s personal data is processed in accordance to current privacy legislations. We cooperate with the following categories of processors of personal data; Teamtailor, who supplies the Service, server and hosting companies, e-mail reference companies, video processing companies, information-sourcing companies, analytical service companies and other companies with regards to suppling the Service.

6. Aggregated data (non-identifiable personal data)

We may share aggregated data to third parties. The aggregated data has in such instances been compiled from information that has been collected through the Service and can, for example, consist of statistics of internet traffic or the geological location for the use of the Service. The aggregated data does not contain any information that can be used to identify individual persons and is thus not personal data.

7. Cookies

When Users use the Service, information about the usage may be stored as cookies. Cookies are passive text files that are stored in the internet browser on the User’s device, such as computer, mobile phone or tablet, when using the Service. We use cookies to improve the User’s usage of the Service and to gather information about, for example, statistics about the usage of the Service. This is done to secure, maintain and improve the Service. The information that is collected through the cookies can in some instances be personal data and is, in such instances, regulated by our Cookie Policy.

Users can at any time disable the use of cookies by changing the local settings in their devices. Disabling of cookies can affect the experience of the Service, for example disabling some functions in the Service.

8. Changes

We have the right to, at any time, make changes or additions to the Privacy Policy. The latest version of the Privacy Policy will always be available through the Service. A new version is considered communicated to the Users when the User has either received an email informing the User of the new version (using the e-mail stated by the User in connection to the use of the Service) or when the User is otherwise informed of the new Privacy Policy.

9. Contact

For questions, further information about our handling of personal data or for contact with us in other matters, please use the below stated contact details; Semcon Hungary, lenke.nagy@semcon.com

Teamtailor

Career site by Teamtailor